Bild kommer

Löjtnantshjärtats Ophelia

"Felia""f. 2005-04-12 HD:a, ED:u.a. BAER:+/+ Fulltandad. Mentalbeskriven. Flertal CK och placeringar i Btkl.

"Felia" som är syster till Omfale är en livlig svarttecknad tik med underbara färger och mörka ögon. Efter att Felia haft en en kull, 2008 hos mig, ägs hon numera av sin tidigare fördervärd. Far till kullen är SUCH Toot´s Zanzibar och kullen bestod av 5 svarttecknade valpar där en tik har gått till kennel Courbette, Ulla-Britt Lodelius och en hane har blivit servicehund.

 

 

aurora

LP Aurora

"Rora" 1971-1986 HD: u.a.

Var vår första Dalmatiner, en levertecknad tik som egentligen inte var en hund utan en god fé i dalamtinerförklädnad. Hon var den vänligaste, älskvärdaste och klokaste varelse man kan föreställa sig och frälste oss helt för rasen. Aurora var mycket välkonstruerad med vackra linjer, utmärkt teckning och färger samt osedvanligt goda rörelser. Hon användes aldrig i avel då hos hade bettfel och saknade sju premolarer. Hon var en av Sveriges första dalmatiner på lydnadsprov och var även en mycket duktig spårhund, såväl på människospår som viltspår.

 

 

Jenny

Equus Jennifer

"Jenny" 1974-1986 HD: 3 Fulltandad.

En svarttecknad, liten tik med utmärkta färger som tyvärr varken fysiskt eller psykiskt höll måttet för avel, varför hon steriliserades på ett tidigt stadium och framlevde sitt liv som en uppskattad sällskapshund och alla barns stora favorit då hon var otroligt snäll, barnkär och skrattade åt allt och alla.

 

 

Vicky

LP Equus Victory Song
"Vicky" 1983-1996 hd U.A. BAER: u.a. Fulltandad.

En liten (endast 52 cm hög) mycket söt svarttecknad tik med ett mycket högt temperament och utmärkt mentalitet blev den första avelstiken i kenneln. 1986 registrerades den första valpkullen efter henne och far till denna kull var S U Ch Dallas Jack in the Box. Ur denna kull kom S U Ch Löjtnantshjärtats Pamina som gick vidare i avel. Sin andra kull hade "Vicky" med S U Ch Cabmans Sparkling Moet där ingen avkomma gick vidare i avel, då det förekom en hel del allergi- och hudproblem i denna kull. Tredje kullen bestod av endast en valp efter Nord U Ch Spotniks Copyright varför "Vicky" parades ytterligare en gång, denna gång med Dalmo's Eddie Get Your Gun som resulterade i två över-levande valpar. Ingen gick vidare i avel men båda har genomfört mentalbeskrivning med godkänt skottprov.

 

 

ida

 

Ida

INT o S & N UCh LP Dalmo's Aida In A-Major

"Ida" 1986-1994 HD: u.a. BAER: u.a.
Godkänt BOK-prov och mentaltestad.

Fattades en P3 i höger överkäke. "Ida" blev vår första "ut-ställningsstjärna". Hon köptes från Norge, där vi tidigare hade kommit i kontakt med hennes mor, Ch Spotniks British Breeze och hennes familj, i samband med att "Breeze" var i Skåne för parning. Hon gjorde ett starkt intryck på oss genom sin stora självkänsla, varför vi beställde en levertecknad tikvalp efter henne. "Ida" blev vinstrikaste Dalmatinertik i Sverige 1990. Hon var en stor långlinjerad tik med ett vackert huvud och ett mycket speciellt psyke. Hon var "sig self nok", kunde öppna alla dörrar, även med nyckel och man ägde henne aldrig, utan man hade bara hennes gunst till låns.

Tyvärr blev Ida endast 8 år gammal då hon råkade ut för en olycka som gav henne en allvarlig nackskada.

Hennes första valpkull fick hon med S U Ch Cabmans Sparkling Moet Alla sex avkommorna erhöll CK eller motsvarande och där S U Ch Löjtnantshjärtats Peer Gynt använts en del i avel med bl.a. avkommor som Nord U Ch Topspots Arcas, S o N U Ch Topspots Acantha, S U Ch LP Topspots Amneris och S U Ch Topspots Casadoc. Tyvärr visade det sig så småningom att L Peer Gynt nedärvde PNP, varför han omedelbart togs ur avel av sin ägare Lotta Carlsson. Min förhoppning är att hans avkommor i möjligaste mån ej går vidare i avel.

Sin andra kull hade "Ida" med S U Ch T-Cart Kartago. Ur denna kull exporterades en brun hane L Bogholder Gråberg till kennel Toot's i Norge som i sin tur har givit S o N U Ch Toot's No Milk Today, Toot's Jokerman (CK och Godkänd i korningens mentaldel med 201 p med allt på plussidan) och Toot's Joy To The World, far till bl.a. Multi Ch Solbo's Kristallpojken och S U Ch Frideborg. En tik exporterade till Danmark, kennel Cunrad, som i sin tur gav en kull efter sig. L Vildanden en linjeskön levertecknad tik ur denna kull blev bästa svenskfödda dalma-tiner på Show 101 i Norge vid I års ålder, men förolyckades tragiskt strax efteråt. Samma tragiska öde drabbade L Relling något senare, en lovande levertecknad hane ur samma kull.

Tredje gången parades "Ida" med Coaching O'Connor. Denna parning resulterade i fem tikvalpar. L Anne Marie (CK och godkänd på korningens mentaldel) blev stamtik hos kennel Team och L Nora fick en valpkull hos mig.

 

 

Pamina

S U Ch Löjtnantshjärtats Pamina

1985-1996 HD: u.a. Fulltandad

En svarttecknad tik av mycket god rastyp, lånades in från Aase Nielsen och parades med S U Ch T-Cart Kartago. Ur denna kull gick L Flaminia vidare i avel. Pamina blev BIM på Dalmatiner-specialen i Helsingborg 1990 för Mrs M Marshall.

 

 

löjtn

Löjtnantshjärtats Anitra

"Sara" 1988- HD: u.a. Fulltandad

En stor långlinjerad svarttecknad tik med en mindre tilltalande rygglinje parades med Toot's Jokerman som resulterade i fem valpar där L Inti (CK) och L Ismene godkänts vid korningens mentaldel. Alla fem kullsyskonen genomförde mentalbeskriv-ning varav fyra med godknt skottprov. Då L Anitra är kullsyster till L Peer Gynt har ingen avkomma gått vidare i avel.

 

 

Foto kommer inom kort

LP Löjtnantshjärtats Flaminia

"Wilma" 1991- HD: u.a. BAER: u.a. Fulltandad

Mentalbeskriven med godkänt skottprov. En liten tilltalande levertecknad tik, mycket lättdresserad och älskvärd men med mycket lösa frambensrörelser, lånades av Åsa Hultqvist och parades med Toot's Jokerman. Kombinationen gav sju valpar, av vilka fem är mentalbeskrivna med godkänt skottprov och tre klarat korningens mentaldel med goda betyg.

 

 

no milk

S o N U Ch Toot's No Milk Today

"Goya" HD: u.a. (avläst i Norge) BAER: u.a.
Mentalbeskriven med godkänt skottprov

Ägs av Aase Jakobsen i Norge och lånad för en kull i samband med att Aase arbetade en tid i USA. Hon parades med Int o Nord U Ch T-Cart Terpodian och parningen resulterade i en kull 1998 om sju valpar. Av dessa har hittills fyra genomfört mental-beskrivning varav tre är godkända på skottprovet

 

 

Joker

Toot's Jokerman

1991 - 1999 HD: u.a. BAER: u.a.

Godkänd på korningens mentaldel med 201 poäng med allt på plussidan, CK ägd av Ola Gillborg i Svedala, en medelstor, kompakt, svarttecknad hane med utmärkt könsprägel och benstomme. En knapp bakbensvinkling var hans svagaste sida. "Jojje" visade sig vara en ovärderlig nedärvare av stark mentalitet. Denna hund köptes av mig tillsammans med sin bror Toot's Joy to the World från Norge. Den senare såldes vidare till Solveig Ivarsson kennel Solbo, medan "Jojje" såldes till familjen Gillborg men jag behöll viss avelsrätt till honom. "Jojje" har endast använts två gånger och då båda gångerna av mig. I övrigt har han inte upplåtits för avel, då hans bror mer än väl fyllde avelskvoten

 

Toot's Route 66

Toot's Route 66

1998-2003 HD-UA, unilateralt hörande, 2 certifikat, mentalbeskriven med godkänt skottprov.

 

Han kom tillsammans med sin bror  till mig från kennel Toot's i Norge. Hans härstamning är dock "rent Perditablod". Han var en stor svarttecknad hanhund med utmärkt benstomme. Han var vänlig mot stort som smått, tvåbenta som fyrbenta, en mycket glad, läraktig och livlig hund. Han har två kullar efter sig, en hos mig och en hos Boing's kennel. Dottern L. Mirella finns som avelstik hos kennel Team.
År 2002 fick han sin största utställningsframgång genom att bli BIM på rasspecialen på Ljungbyhed.

 

 

Int & Nord U Ch T-Cart Terpodian

Int & Nord U Ch T-Cart Terpodian

1993-2003 HD-UA, fulltandad, bilateralt hörande.

 

En svarttecknad hanhund med utmärkt rastyp, benstomme och längd. Mentalt är han ingen "hjälte" men en mycket lätthanterlig och behaglig hund som alltid försöker göra sitt bästa för att vara till lags. Som flockledare och valpuppfostrare var han outstanding med sin värdighet och sitt lugna temperament
"Tarzan" har sju valpkullar efter sig i Sverige och en i Danmark. Flera av hans avkommor har gått vidare i aveln, såsom Mellan-möllan Klingaväl, S U Ch LP I Ridotto Drusilla, S U Ch Boings Alice. Coaching Quite A Beauty och Löjtnantshjärtats Kassiopeia.

 

Ringo

S U Ch Toot's Ring O'Fire

1998 - 2009

HD & AD-UA, fulltandad, unilateralt hörande, mental-beskriven med godkänt skottprov, godkänd vid korningens mental-del, +1, uppflyttad till lydnadsklass II, godkänd apellklass sök.

Ringo kom tillsammans med sin bror Toot's Route 66 till mig från kennel Toot's i Norge. Hans härstamning är dock "rent Perdita-blod". Han är en ganska grov med en extremt kraftig benstomme och har lämnat en kull år 2002 hos Mellanmöllans Kennel samt en kull under 2005 hos Jillocs Kennel.

 

Foto kommer inom kort

Löjtnantshjärats Mirelle  "Ella"

f 1999   HD  A.  Bilateralt hörande.
Mentalbeskriven med godkända skott

"Ella" ställdes välvilligt till mitt förfogande av Ann Olsson, Kennel Team, under 2005 och födde en kull efter S o DK U Ch Ridotto Gandolfi. Det blev 7 valpar i kullen  varav en levertecknad hanvalp exporterades till Italien, en svarttecknad tik, Löjtnantshjärtats Ophe-lia, sattes ut på foder och har visats på valputställningar med Hp och klasstvåa som resultat. En levertecknad tik, Löjtnantshjärtats Omfale, stannade kvar i kenneln och har bl.a. blivit  BIG 3:a på "Mal-mö Valp" (Europas största valputställning med mer än 1.500 valpar anmälda).

 

kassiopeia

 

Löjtnantshjärtats Kassiopeia

1996 - 2008


HD-UA, fulltandad, bilateralt hörande,
mentalbeskriven med godkänt skottprov . "Kassi"En bruntecknad tik av mycket god rastyp men tyvärr är mycket övertecknad, men med underbara mörka ögon och utmärkta färger. Hon var mentalbeskriven och en mycket snäll och lättsam tik att leva med. Två kullar fick hon under sin livstid. Den första med Toot's Route 66 bestående av fyra valpar. En levertecknad tik, L. Medea, exporterades till Danmark och blev där Danmarks första Servicehund som kunde varna sin ägare för epilepsianfall. L. Mirelle, även hon levertecknad gick till kennel Team som avelstik men samägdes med mig under en tid. Mirelle fick en kull valpar hos mig 2006. Tre av fyra valpar i kullen blev mentalbeskrivna.
Andra gången parades "Kassi" med S U Ch Farliga F's Figlio Flavo. Även denna gång la jag på 4 valpar. En levertecknad tik exporterades till Danmark. L Norma och en tik L Nille även hon levertecknad gick till Ewa Fors som ägde pappan. Alla fyra valparna i denna kull är mentalbeskrivna.